FLEXIBILITATE SI SIGURANTA COVID-19

ASIGURARI MEDICALE

GERROMA

POLITA ECONOMIC suma asigurata 2.000 Euro, pret de la 20 Lei/8 zile
• Consultatii medicale ambulatorii in valoare maxima de 30 EUR;
• Medicamente in valoare maxima de 50 EUR;
• Analize de laborator recomandate a fi strict necesare, in urma consultatiei, fara de care nu ar fi posibila diagnosticarea, in valoare maxima de 50 EUR;
• Alte investigatii recomandate a fi strict necesare, in urma consultatiei, fara de care nu ar fi posibila diagnosticarea, in valoare maxima de 50 EUR;
• Transport sanitar de urgenta in valoare maxima de 100 EUR;
• Transport medic in valoare maxima de 50 EUR, numai daca in localitate nu exista medic si/sau diagnosticul impune deplasarea acestuia;
• A doua consultatie medicala care se justifica in raport cu Cazul asigurat doar in masura in care isi pastreaza caracterul de urgenta, in valoare maxima de 20 EUR;
• Asistenta medicala oftalmologica si medicatia aferenta in valoare maxima de 50 EUR, numai daca reprezinta consecinta exclusiva a unui Accident;
• Asistenta medicala stomatologica si medicatia aferenta, in valoare maxima de 100 EUR, numai daca reprezinta consecinta exclusiva a unui Accident.
 
POLITA STANDARD suma asigurata 5.000 Euro, pret de la 23 Lei/8 zile
Ofera in plus fata de polita ECONOMIC:
• Spitalizare in valoare maxima de 1.500 EUR, inclusiv Transport sanitar de urgenta. Valoarea maxima a unei zile de spitalizare suportata de Asigurator in cazul aparitiei unui Eveniment asigurat nu va depasi suma de 500 EUR, indifferent de categoria unitatii medicale, clasa de ingrijire si specialitatea medicala, fara a lua in calcul ziua externarii care nu este despagubita;
 
POLITA PREMIUM suma asigurata 10.000 Euro, pret de la 33 Lei/8 zile
Ofera in plus fata de polita STANDARD:
• Spitalizare in valoare maxima de 2.500 EUR, inclusiv Transport sanitar de urgenta. Valoarea maxima a unei zile de spitalizaresuportata de Asigurator in cazul aparitiei unui Eveniment asigurat nu va depasi suma de 500 EUR, indiferent de categoria unitatii medicale, clasa de ingrijire si specialitatea medicala, fara a lua in calcul ziua externarii care nu este despagubita;
• In cazul in care a survenit Decesul Asiguratului asa cum este definit in prezentele conditii de asigurare, Asiguratorul acorda mostenitorilor legali ai Asiguratului o indemnizatie in valoare de 2.000 EUR.
 
POLITA SUPREM suma asigurata 30.000 Euro, pret de la 50 Lei/8 zile
Ofera in plus fata de polita PREMIUM:
• Spitalizare in valoare maxima de 6.500 EUR, inclusive Transport sanitar de urgenta. Valoarea maxima a unei zile de spitalizare suportata de Asigurator in cazul aparitiei unui Eveniment asigurat nu va depasi suma de 500 EUR, indiferent de categoria unitatii medicale, clasa de ingrijire si specialitatea medicala, fara a lua in calcul ziua externarii care nu este despagubita;
• In cazul in care a survenit Decesul Asiguratului asa cum este definit in prezentele conditii de asigurare, Asiguratorul acorda mostenitorilor legali ai Asiguratului o indemnizatie in valoare de 3.000 EUR.
 
CLAUZA COVID-19 suma asigurata 1.000 Euro, pret 49 Lei
La oricare din asigurarile medicale se poate adauga o extensie cu clauza COVID-19, care acopera, in limita a 1000 EUR, urmatoarele:
• Cheltuieli medicale de urgenta suportate de Asigurat, datorate imbolnavirii in perioada asigurata cu noul
coronavirus atat timp cat diagnosticul principal care a facut necesara spitalizarea/carantina/izolarea si/sau tratamentul, conform regulilor aplicabile in Teritoriul acoperit prin Asigurare, este cel de boala infectioasa Covid 19;
• Cheltuieli suplimentare generate de repatrierea Asiguratului la o data ulterioara datei convenite prin contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si care se datoreaza in mod direct imbolnavirii Asiguratului in perioada asigurata si care a necesitat spitalizarea/carantina/izolarea. Clauza este valabila si in cazul calatoriilor care cuprind doar transportul turistului (aerian, feroviar, rutier, maritim, etc).
• Cheltuieli suplimentare pentru repatrierea Asiguratului care a decedat ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus care cauzeaza boala infectioasa Covid 19.
Sumele acordate cu titlu de despagubire in baza prezentei clauze aditionale acopera costuri efectiv suportate de Asigurat si dovedite cu documente justificative.
Limita maxima de 1.000 EUR prevazuta prin prezenta clauza opereaza asupra tuturor costurilor/cheltuielilor solicitate cumulate.
 
BAGAJE suma asigurata 400 Euro, pret 8 Lei
 
Evenimente asigurate:
• pentru bagaj pierdut, indemnizatia nu va depasi 100 Euro;
• pentru bagaj intarziat mai mult de 5 ore, indemnizatia va fi de 5 Euro/ora, dar nu mai mult de 20 de ore;
• pentru bagaj furat, indemnizatia nu va depasi 200 Euro.
 

ASIGURARI DE CALATORIE

MONDIAL

POLITELE CLASSIC/PREMIUM, pret de la 44 Lei /85 Lei / 10 zile
 
a. Asigurarea de sanatate si accident in strainatate
• masuri terapeutice administrate in regim de spitalizare si ambulatoriu, medicamente: max. 250.000 RON/500.000 RON/persoana sau max. 5.000 RON/50.000/persoana - in cazul acutizarii unei afectiuni preexistente;
• transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenta, in caz de necesitate medicala sau dupa 3 zile de spitalizare (inclusiv aeroambulanta): 100% sau max. 40.000 RON/45.000 RON/persoana - in cazul acutizarii unei afectiuni preexistente
• transportul medicamentelor: max. 500 RON;
• cheltuieli suplimentare de transport pentru continuarea unui circuit, ulterior unei spitalizari max. 250 RON/500 RON/persoana;
• deplasarea tur si retur a unei persoane inrudite bolnavului imobilizat la pat, la destinatia de petrecere a concediului: max. 250 RON/500 RON/persoana;
• costurile de cazare la hotel pentru vizitarea persoanei bolnave: max. 1.000 RON/2.000 RON/persoana;
• costuri de cautare si salvare: max. 20.000 RON/45.000 RON/persoana;
• despagubire in caz de deces: max. 5.000 RON/45.000 RON/persoana;
• despagubire in caz invaliditate: max. 45.000 RON/90.000 RON/persoana;
• costuri de repatriere in caz de deces: 100% sau 40.000 RON/45.000 RON/persoana - in cazul decesului cauzat de o afectiune preexistenta;
• costuri de inmormantare in strainatate, la locul decesului si/ sau costurile de deplasare la locul funeraliilor: max. 5.000 RON/20.000 RON/persoana.
 
b. Asigurarea pentru bagaje
• furt, talharie : max.1.250 RON/4.500 RON/persoana;
• distrugerea sau pierderea bagajului de calatorie, in cazul in care este dovedita implicarea tertilor : max. 450 RON/persoana;
• despagubiri pentru achizitiile de stricta necesitate in cazul livrarii cu intarziere a bagajelor la destinatia calatoriei : max. 125 RON/450 RON/persoana.
 
c. Intreruperea deplasarii si deplasare speciala de retur
• costurile pentru sejurul rezervat si neefectuat: max. 1.000 RON/10.000 RON/persoana;
• cheltuieli suplimentare de deplasare in cazul revenirii anticipate sau cu intarziere: max. 500 RON/100%/persoana.
 
d. Protectie in cazul plecarii cu intarziere
• restituirea costurilor pentru plecarea directa in cazul ratarii zborului ca urmare a intarzierii dovedite a mijlocului de transport public care efectueaza transportul persoanei asigurate la aeroport: max. 250 RON/100%/persoana.
 
e. Asigurarea de raspundere civila privata pentru calatorie
• Prejudicii provocate persoanelor sau obiectelor: max. 400.000 RON/850.000 RON/persoana.

CLAUZA COVID-19

Daca asiguratul se imbolnaveste cu Covid-19 in timpul calatoriei, va beneficia de protectie medicala completa, conform asigurarii medicale inclusa in pachetul achizitionat. Protectia medicala include asistenta de urgenta 24/7 precum si acoperirea costurilor medicale.
In cazul imbolnavirii sau a suspicionarii imbolnavirii cu Covid-19 sunt de asemenea asigurate Intreruperea calatoriei, precum si Calatoria de intoarcere in regim special, daca dispozitiile autoritatilor locale sunt respectate si daca pachetul de asigurare achizitionat include aceste protectii.
In situatia in care persoana asigurata este instiintata pe durata calatoriei ca sotia/sotul sau o ruda de gradul intai s-a imbolnavit si viata ii este pusa in pericol ca urmare a infectarii cu Covid-19, vom acorda sprijin pentru organizarea calatoriei de intoarcere si vom rambursa costurile aferente acestei calatorii. Sunt incluse comisioanele de modificare a rezervarilor si serviciile de calatorie rezervate si nefolosite.
Asigurarea are aplicabilitate si preia costurile cauzate de sosirea cu intarziere la destinatia de vacanta sau de intoarcerea intarziata din calatorie, daca persoanei aflate in calatorie ii este refuzata imbarcarea ca urmare a suspicionarii imbolnavirii cu Covid-19.

EXCLUDERI DE LA CLAUZA COVID 19

Valabile indiferent de furnizor sau tipul politei medicale
 
Alertele de calatorie, teama de a calatori si neglijenta grava raman excluderi.
Pandemia si epidemia continua sa fie listate ca excluderi in Conditiile Generale de Asigurare (CGA).
De exemplu, daca o calatorie este anulata de tur operator din cauza Covid-19, acest eveniment este exclus din acoperirea asigurarii.
Urmatoarele evenimente raman de asemenea excluse din acoperire:
• calatoria in tari/zone pentru care autoritatile au emis alerte de calatorie;
• teama de a calatori;
• refuzul de a respecta sau de a se conforma regulilor si reglementarilor in vigoare la destinatia de calatorie;
• neglijenta grava si infectarea deliberata cu Covid-19.

ASIGURARI STORNO

Politele storno asigura rambursarea costurilor de anulare (stornare), in cazul anularii calatoriei

GERROMA

Valoare asigurata: valoarea serviciilor turistice achizitionate, max. 1.000 Euro, pret 2% din contravaloarea serviciilor turistice achitionate
 
Evenimente asigurate:
• decesul asiguratului pana la data inceperii derularii programului turistic;
• decesul sotului/sotiei/fiului/fiicei/parintelui asiguratului, cu domiciliul permanent in Romania numai in masura in care acesta s-a produs in ultimele 15 zile premergatoare inceperii derularii programului turistic;
• vatamarea corporala grava sau Imbolnavirea asiguratului ori al sotului/sotiei/fiului/fiicei/ parintelui acestuia cu domiciliul permanent in Romania, impreuna cu care urma sa calatoreasca, in urma carora este necesara spitalizarea sau supraveghere medicala si tratament, care implica incetarea imediata a oricarei activitati cu recomandarea scrisa de repaus la pat sau de a nu parasi domiciliul, eliberata de o institutie medicala autorizata conform legii.
• locuinta Asiguratului, unde acesta are domiciliul permanent/resedinta, a devenit in perioada asigurata de nelocuit datorita unui incendiu, trasnet, sau a unei explozii ori datorita furtului cu patrundere prin efractie. Toate acestea numai in masura in care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul permanent/resedinta sa, in perioada derularii programului turistic, dovedita cu documente emise de organele prevazute de lege.
• primirea de catre asigurat dupa data incheierii contractului a unei citatii pentru prezentarea in fata unei instante judecatoresti la un termen stabilit in perioada derularii Pachetului, cu conditia ca instanta sa nu recunoasca Contractul ca motivatie pentru amanarea termenului si citatia sa fie prima emisa in respective cauza aflata pe rolul instantei.

MONDIAL

Valoare asigurata: valoarea serviciilor turistice achizitionate, max. 45.000 RON, pret 4% din contravaloarea serviciilor turistice achitionate
 
Evenimente asigurate:
• imbolnavirea grava brusca, reactii adverse la vaccinuri (numai in cazul injectiilor prescrise), vatamarea cauzata de un accident sau decesul persoanei asigurate;
• imbolnavirea grava brusca, neasteptata, vatamarea grava brusca sau decesul uneia dintre aceste persoane: partenerul de casatorie sau partenerul de viata (buletin de inscriere in evidenta populatiei de 3 luni); parintii (parinti vitregi, socrii, bunici); copiii (copii vitregi, gineri, nepoti); fratii si surorile, cumnatii sau cumnatele; alta persoana specificata nominal in polita;
• inrautatirea grava brusca, neasteptata, a unei suferinte (boli cronice) a persoanei asigurate, conform Conditiilor Generale de Asigurare;
• sarcina, daca este constatata si confirmata medical dupa incheierea asigurarii;
• concedierea neasteptata de catre angajator;
• inaintarea actiunii de divort de catre partenerul de casatorie al persoanei asigurate;
• nepromovarea unei clase terminale sau a bacalaureatului;
• in cazul in care daunele elementare sau furturile prin spargere influenteaza grav proprietatea persoanei asigurate, iar in urma acestor evenimente prezenta persoanei asigurate este indispensabila;
• concentrarea pentru serviciul militar de baza sau pentru serviciul civil in locul serviciului militar;
• in cazul a pana la sapte persoane specificate intr-o polita, care au rezervat impreuna calatoria (indiferent de gradul de rudenie), este vorba despre un caz asigurat chiar si in situatia in care un anumit eveniment, dintre cele mentionate in Conditiile Generale de Asigurare, intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane;
• restituirea costurilor pentru plecarea directa in cazul ratarii zborului ca urmare a intarzierii dovedite a mijlocului de transport public care efectueaza transportului persoanei la aeroport (tren, taxi) - max. 2.500 RON.

Rezerva acum!