INFORMARI PENTRU CALATORIE

ASIGURARI MEDICALE

GERROMA

POLITA ECONOMIC suma asigurata 2.000 Euro, pret de la 20 Lei/8 zile
• Consultatii medicale ambulatorii in valoare maxima de 30 EUR;
• Medicamente in valoare maxima de 50 EUR;
• Analize de laborator recomandate a fi strict necesare, in urma consultatiei, fara de care nu ar fi posibila diagnosticarea, in valoare maxima de 50 EUR;
• Alte investigatii recomandate a fi strict necesare, in urma consultatiei, fara de care nu ar fi posibila diagnosticarea, in valoare maxima de 50 EUR;
• Transport sanitar de urgenta in valoare maxima de 100 EUR;
• Transport medic in valoare maxima de 50 EUR, numai daca in localitate nu exista medic si/sau diagnosticul impune deplasarea acestuia;
• A doua consultatie medicala care se justifica in raport cu Cazul asigurat doar in masura in care isi pastreaza caracterul de urgenta, in valoare maxima de 20 EUR;
• Asistenta medicala oftalmologica si medicatia aferenta in valoare maxima de 50 EUR, numai daca reprezinta consecinta exclusiva a unui Accident;
• Asistenta medicala stomatologica si medicatia aferenta, in valoare maxima de 100 EUR, numai daca reprezinta consecinta exclusiva a unui Accident.
 
POLITA STANDARD suma asigurata 5.000 Euro, pret de la 23 Lei/8 zile
Ofera in plus fata de polita ECONOMIC:
• Spitalizare in valoare maxima de 1.500 EUR, inclusiv Transport sanitar de urgenta. Valoarea maxima a unei zile de spitalizare suportata de Asigurator in cazul aparitiei unui Eveniment asigurat nu va depasi suma de 500 EUR, indifferent de categoria unitatii medicale, clasa de ingrijire si specialitatea medicala, fara a lua in calcul ziua externarii care nu este despagubita;
 
POLITA PREMIUM suma asigurata 10.000 Euro, pret de la 33 Lei/8 zile
Ofera in plus fata de polita STANDARD:
• Spitalizare in valoare maxima de 2.500 EUR, inclusiv Transport sanitar de urgenta. Valoarea maxima a unei zile de spitalizaresuportata de Asigurator in cazul aparitiei unui Eveniment asigurat nu va depasi suma de 500 EUR, indiferent de categoria unitatii medicale, clasa de ingrijire si specialitatea medicala, fara a lua in calcul ziua externarii care nu este despagubita;
• In cazul in care a survenit Decesul Asiguratului asa cum este definit in prezentele conditii de asigurare, Asiguratorul acorda mostenitorilor legali ai Asiguratului o indemnizatie in valoare de 2.000 EUR.
 
POLITA SUPREM suma asigurata 30.000 Euro, pret de la 50 Lei/8 zile
Ofera in plus fata de polita PREMIUM:
• Spitalizare in valoare maxima de 6.500 EUR, inclusive Transport sanitar de urgenta. Valoarea maxima a unei zile de spitalizare suportata de Asigurator in cazul aparitiei unui Eveniment asigurat nu va depasi suma de 500 EUR, indiferent de categoria unitatii medicale, clasa de ingrijire si specialitatea medicala, fara a lua in calcul ziua externarii care nu este despagubita;
• In cazul in care a survenit Decesul Asiguratului asa cum este definit in prezentele conditii de asigurare, Asiguratorul acorda mostenitorilor legali ai Asiguratului o indemnizatie in valoare de 3.000 EUR.
 
CLAUZA COVID-19 suma asigurata 1.000 Euro, pret 49 Lei
La oricare din asigurarile medicale se poate adauga o extensie cu clauza COVID-19, care acopera, in limita a 1000 EUR, urmatoarele:
• Cheltuieli medicale de urgenta suportate de Asigurat, datorate imbolnavirii in perioada asigurata cu noul
coronavirus atat timp cat diagnosticul principal care a facut necesara spitalizarea/carantina/izolarea si/sau tratamentul, conform regulilor aplicabile in Teritoriul acoperit prin Asigurare, este cel de boala infectioasa Covid 19;
• Cheltuieli suplimentare generate de repatrierea Asiguratului la o data ulterioara datei convenite prin contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si care se datoreaza in mod direct imbolnavirii Asiguratului in perioada asigurata si care a necesitat spitalizarea/carantina/izolarea. Clauza este valabila si in cazul calatoriilor care cuprind doar transportul turistului (aerian, feroviar, rutier, maritim, etc).
• Cheltuieli suplimentare pentru repatrierea Asiguratului care a decedat ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus care cauzeaza boala infectioasa Covid 19.
Sumele acordate cu titlu de despagubire in baza prezentei clauze aditionale acopera costuri efectiv suportate de Asigurat si dovedite cu documente justificative.
Limita maxima de 1.000 EUR prevazuta prin prezenta clauza opereaza asupra tuturor costurilor/cheltuielilor solicitate cumulate.
 
BAGAJE suma asigurata 400 Euro, pret 8 Lei
 
Evenimente asigurate:
• pentru bagaj pierdut, indemnizatia nu va depasi 100 Euro;
• pentru bagaj intarziat mai mult de 5 ore, indemnizatia va fi de 5 Euro/ora, dar nu mai mult de 20 de ore;
• pentru bagaj furat, indemnizatia nu va depasi 200 Euro.
 

ASIGURARI STORNO

Politele storno asigura rambursarea costurilor de anulare (stornare), in cazul anularii calatoriei

GERROMA

Valoare asigurata: valoarea serviciilor turistice achizitionate, max. 1.000 Euro, pret 2% din contravaloarea serviciilor turistice achitionate
 
Evenimente asigurate:
• decesul asiguratului pana la data inceperii derularii programului turistic;
• decesul sotului/sotiei/fiului/fiicei/parintelui asiguratului, cu domiciliul permanent in Romania numai in masura in care acesta s-a produs in ultimele 15 zile premergatoare inceperii derularii programului turistic;
• vatamarea corporala grava sau Imbolnavirea asiguratului ori al sotului/sotiei/fiului/fiicei/ parintelui acestuia cu domiciliul permanent in Romania, impreuna cu care urma sa calatoreasca, in urma carora este necesara spitalizarea sau supraveghere medicala si tratament, care implica incetarea imediata a oricarei activitati cu recomandarea scrisa de repaus la pat sau de a nu parasi domiciliul, eliberata de o institutie medicala autorizata conform legii.
• locuinta Asiguratului, unde acesta are domiciliul permanent/resedinta, a devenit in perioada asigurata de nelocuit datorita unui incendiu, trasnet, sau a unei explozii ori datorita furtului cu patrundere prin efractie. Toate acestea numai in masura in care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul permanent/resedinta sa, in perioada derularii programului turistic, dovedita cu documente emise de organele prevazute de lege.
• primirea de catre asigurat dupa data incheierii contractului a unei citatii pentru prezentarea in fata unei instante judecatoresti la un termen stabilit in perioada derularii Pachetului, cu conditia ca instanta sa nu recunoasca Contractul ca motivatie pentru amanarea termenului si citatia sa fie prima emisa in respective cauza aflata pe rolul instantei.

Rezerva acum!