INFORMARI PENTRU CALATORIE

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE


Nr. ...................... din ............................

I. Dispozitii generale

1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract este organizat de Societatea Comerciala EUROPA MERIDIAN RG SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Maiorescu, nr. 8, sector 2, cod unic de inregistrare RO20945823, titulara a agentiei de turism EUROPA TRAVEL, cu sediul in Bucuresti, Str. Traian, nr. 246, cu licenta de turism nr. 221, denumita in continuare EUROPA TRAVEL.
2. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului;
b) servicii turistice preorganizate, denumite in continuare servicii din oferta standard.
3. Contractul incepe la data semnarii si se incheie la data finalizarii serviciilor turistice contractate.
4. Contractul de comercializare a serviciilor de calorie da nastere raportului juridic dintre EUROPA TRAVEL si calator, fiind supus reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, Codului Civil si altor acte normative aplicabile.

II. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre EUROPA TRAVEL a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la cap. I, in schimbul platii pretului.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga EUROPA TRAVEL sunt descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, note), in cazul ofertei standard sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice sau de alta natura, neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii, nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea EUROPA TRAVEL.

III. Tarife, conditii si termene de plata

1. Tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract.
2. Tarifele cuprind atat contravaloarea serviciilor de baza cat si contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de CALATOR precum si a eventualelor taxe obligatorii.
3. Tariful nu cuprinde costurile care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitatile de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract si a legislatiei aplicabile.
4. Orice modificare referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract, se face contra cost; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.
5. CALATORUL are obligatia sa achite 30% din pretul serviciilor solicitate in momentul semnarii contractului iar restul sumei trebuie achitata pana cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea programului. Daca contractul se incheie in ultimele 30 de zile pana la data plecarii, serviciile vor fi achitate integral la semnarea contractului.
7. Nerespectarea de catre CALATOR a termenelor de plata da dreptul agentiei EUROPA TRAVEL sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

IV.Drepturile si obligatiile EUROPA TRAVEL

1. EUROPA TRAVEL se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.
2. EUROPA TRAVEL a informat turistul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.
3. EUROPA TRAVEL isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.
4. EUROPA TRAVEL este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.
5. In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
6. EUROPA TRAVEL nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.
7. Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, EUROPA TRAVEL poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de tarif, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare.
8. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, EUROPA TRAVEL este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale turistului, pe care in prealabil le acceptase, calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 24 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.
9. In cazul in care calatorul opteaza pentru incetarea contractului, in conditiile punctului 8, EUROPA TRAVEL ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, in termen de 14 zile de la data incetarii contractului.
10. In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate accepta un alt pachet, de o calitate echivalenta sau superioara.
11. EUROPA TRAVEL va informa calatorul, in scris, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului. Atunci cand e cazul va comunica calatorului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).
Calatorul are la dispozitie un termen de 24 de ore pentru a informa EUROPA TRAVEL cu privire la decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca turistul a acceptat modificarile propuse de EUROPA TRAVEL si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.
12. EUROPA TRAVEL nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
13. EUROPA TRAVEL nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale, greva transportatorilor, etc.
In astfel de conditii, toate cheltuielile generate de eventuale costuri de transport, cazare, masa sau alte servicii, vor fi suportate integral de calator. Este exclusa raspunderea EUROPA TRAVEL pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor, etc.
4. EUROPA TRAVEL va furniza calatorului, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarul, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
b) denumirea, sediul/adresa si numerele de telefon ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta calatorul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, calatorul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a revanzatorului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al calatorului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accident ori de boala.

V. Drepturile si obligatiile calatorului

1. Calatorul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de EUROPA TRAVEL, inclusiv cu privire la tariful acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Calatorul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
2. Tariful, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, borosuri etc, anexe acestui contract. EUROPA TRAVEL nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea: "TARIFUL (PRETUL) NU INCLUDE", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai EUROPA TRAVEL sau de catre alti prestatori.
3. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut EUROPEI TRAVEL solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate. Nicio cerinta speciala a calatorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.
4. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris EUROPA TRAVEL cu cel putin 7 (sapte) zile inainte de inceperea executarii pachetului. EUROPA TRAVEL informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
In cazul in care EUROPA TRAVEL nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa tranfere contractul aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire. Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor turistice, atat calatorul cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la sediul EUROPA TRAVEL si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. In cazul mijloacelor de transport, cedarea contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in mijlocul de transport(avion, autocar, ambarcatiune, etc.) care depinde in mod exclusiv de compania transportatoare.
5. Renuntarea in totalitate sau in parte la serviciile de calatorie numai a unuia sau a mai multor calatori inregistrati pe acelasi contract, nu da dreptul celorlalti participanti sa beneficieze de serviciile la care au renuntat ceilalti, cum ar fi folosirea locului in mijlocul de transport, a camerei la cazare, a meselor, etc, indiferent de natura relatiilor dintre semnatarii contractului(familie, prieteni, colegi, etc).
6. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar, etc., ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
7. Calatorul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de EUROPA TRAVEL si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).
8. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
9. Calatorul este obligat sa achite taxele locale, daca este cazul, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la EUROPA TRAVEL.
10. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

VI. Asigurari

1. Calatorul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei la societatea de Asigurari GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Emil Garleanu, nr. 11, sector 3, 0213217428, autorizat CSA RA016/2003, polita Seria IF-I Nr. 3597/07.12.2022, valabila pana la data de 31.12.2023.
2. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare, prevazute in polita de de asigurare, pot fi consultate la sediul EUROPA TRAVEL.

VII. MODIFICAREA PRETULUI CONTRACTULUI

1. Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract.
2. Orice modificare referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract, se taxeaza de catre EUROPA TRAVEL cu o suma ce va fi comunicata calatorului care solicita modificarea, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.
3. Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, tarifele pot fi marite unilateral de EUROPA TRAVEL sau micsorate la cererea calatorului. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aeroport sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv.
4. In ipoteza unei cresteri de pret, EUROPA TRAVEL va trimite calatorului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.
5. Eventuala scadere a tarifului ceruta de calator nu poate fi intemeiata decat pe o scadere a costurilor prevazute mai sus, care are loc dupa incheierea contractului si inainte de inceperea executarii pachetului.

VIII. Modificari, retrageri, anulari

1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului.
In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta este obligat sa plateasca catre EUROPA TRAVEL o penalitate de incetare adecvata si justificabila.
Prin liberul lor acord de vointa, partile contractante stabilesc ca reprezinta o penalitate de incetare adecvata si justificabila, dupa cum umreaza :
a) gratuit, daca renuntarea se face cu mai mult de 80 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 60% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30 - 79 de zile inainte de data plecarii;
c) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 15 - 29 de zile inainte de data plecarii;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in ultimile 15 zile sau pentru neprezentarea la program.
Exceptie fac programele cu conditii si tarife speciale, astfel mentionate in contract, caz in care penalitatea este de 100%, indiferent de momentul sau motivul renuntarii.
2. EUROPA TRAVEL poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar EUROPA TRAVEL il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
(ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
b) EUROPA TRAVEL nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.
3. Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, Calatorul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
4. in cazul in care calatorul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, daca calatorul a incheiat o astfel de asigurare storno.
5. Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contract, EUROPA TRAVEL va oferi, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de EUROPA TRAVEL au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.
6. Calatorul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.
7. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre autoritati.

IX. RECLAMATII si LITIGII, ASISTENTA CALATORILOR SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

1. Calatorul are obligatia de a informa EUROPA TRAVEL, in scris, fara intarzieri nejustificate, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane.
2. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de calatorie, agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
3. In cazul in care, pentru astfel de motive, EUROPA TRAVEL nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere de pret. Daca EUROPA TRAVEL nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
4. EUROPA TRAVEL este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat, in scris, de catre turist.
5. Calatorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:
a) este imputabila calatorului;
b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila;
c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
6. Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de EUROPA TRAVEL, atunci cand aceasta este datorata calatorului, nu poate depasi valoarea serviciilor turistice ale carui beneficiar este acesta.
7. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. De asemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul EUROPA TRAVEL.
9. EUROPA TRAVEL acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, EUROPA TRAVEL are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.
Pentru contactarea agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, calatorul poate folosi datele de contact din informarea primita inainte de inceperea calatoriei sau odata cu incheierea contractului.

X. Dispozitii finale

1. In cazul intermedierii de catre EUROPA TRAVEL a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator.
2. Conform cerintelor legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, EUROPA TRAVEL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de turist prin contractul de comercializare al serviciilor turistice si prin chestionare, in scopul finalizarii raportului juridic, al organizarii programelor turistice si pentru actiuni de marketing. Calatorul este informat si isi poat exprima consimtamantul cu prvire la prelucrarea acestor date, in Anexa 2 la prezentul contract.
3. Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
CALATORUL: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract
(Programul turistic, detaliile serviciilor turisitice, pret, alte informari) si sunt de acord cu ele.

CALATOR ___________________                    EUROPA TRAVEL ____________

Anexa 1

LA CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

Calatorul declara ca agentia de turism EUROPA TRAVEL, respectiv societatea comerciala EUROPA MERIDIAN RG SRL, cu sediul in Bucuresti, inregistrata in Registrul comertului cu nr. J40/2099/2007, avand cod de inregistrare fiscala RO20945823, telefon 0040219407, e-mail office@europatravel.ro, i-a facut inainte de incheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie informarea de mai jos si i-a transmis toate celelalte date necesare pentru incheierea contractului in deplina cunostinta de cauza, dupa cum urmeaza:
Combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
Prin urmare, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. EUROPA TRAVEL, in calitate de agentie de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu.
In plus, conform legislatiei, societatea detine protectie pentru a va rambursa platile si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventa.
Drepturi principale in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018:
- Calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul, anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
- Exista intotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract.
- Calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu EUROPA TRAVEL.
- Calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare.
- Pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in contract, si in orice caz nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, calatorul poate inceta contractul. In cazul in care EUROPA TRAVEL isi rezerva dreptul de a creste pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.
- Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.
- Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de exemplu in cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
- In plus, calatorii au posibilitatea de a inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvate si justificabile.
- In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar EUROPA TRAVEL nu remediaza problema.
- Calatorii au de asemenea dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de calatorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzator.
- EUROPA TRAVEL trebuie sa ofere asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.
- In cazul in care EUROPA TRAVEL intra in insolventa, platile vor fi rambursate. In cazul in care EUROPA TRAVEL intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus in pachet, repatrierea calatorilor este garantata. EUROPA TRAVEL a contractat protectia in caz de insolventa cu societatea de Asigurari GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., cu sediul Bucuresti, str. Emil Garleanu, nr. 11, sector 3, 0213217428, autorizat CSA RA016/2003, polita Seria IF-I Nr. 3597/07.12.2022, valabila pana la data de 31.12.2023
Calatorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea competenta (Ministerul Turismului, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, telefon 0040213037837, fax +40213037893, e-mail: registratura@mturism.ro) in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentiei de turism organizatoare.
In sensul prezentului contract prin agentie de turism organizatoare se intelege agentia de turism oganizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018. In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz.
Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila aici:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233
De asemenea, Calatorul a primit de la EUROPA TRAVEL si urmatoarele informatii (in functie de pachetul contractat):
a. Principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie:
(i) destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse;
(ii) mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, EUROPA TRAVEL si, dupa caz, agentia de turism intermediara informeaza calatorul cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere;
(iii) locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie;
(iv) serviciile de masa oferite;
(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului;
(vi) daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate calatorului ca parte a unui grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului;
(vii) daca posibilitatea calatorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate serviciile respective;
(viii) situatia in care calatoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea calatorului, informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile calatorului;
(ix) numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 13 alin. (5) lit. a) inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea contractului, daca nu se intruneste acest numar;
b. Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul EUROPA TRAVEL sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
c. Informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie;
d. Informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de agentia de turism organizatoare;
f. Informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.
OFERTE SPECIALE - Pentru unele programe turistice pot fi lansate oferte speciale. Acestea nu sunt valabile retroactiv.
DOCUMENTE DE CALATORIE - Participarea la programul turistic se poate face in baza unui act de identitate valabil, in conformitate cu cerintele tarilor de destinatie sau a celor tranzitate. Informatii cu privire la conditiile de calatorie intr-o anumita tara, puteti obtine de la ambasada/consulatul tarii respective. In cazul pierderii documentelor de calatorie, Calatorul este obligat sa obtina un document provizoriu, pe cheltuiala sa. Calatorii minori trebuie sa detina documentele prevazute de legea in vigoare la data calatoriei.
TRANSPORT AERIAN - Programele turistice cu transport aerian pot fi organizate cu curse regulate sau curse charter. Serviciile din avion pot diferi in functie de tipul zborului si de compania aeriana. EUROPA TRAVEL nu poate influenta calitatea serviciilor din avion. Companiile aeriene isi rezerva dreptul de a schimba orarul de zbor. EUROPA TRAVEL nu isi asuma raspunderea pentru aceste schimbari sau intarzieri, acestea se vor rezolva in conformitate cu regulile companiei aeriene. Daca Calatorul pierde avionul din vina lui, nu are dreptul la despagubire. In cazul in care se pierde bagajul in timpul calatoriei, Calatorul va face o plangere la reprezentanta companiei de zbor. Daca cumparati numai transportul cu avionul, inainte de intoarcere va rugam sa va interesati la reprezentantul local al companiei in legatura cu ora de plecare.
Repartizarea locurilor se face la imbarcare in avion sau on-line (check-in). Va atragem atentia ca imbarcarea (boarding) se termina, de regula, cu 50 min. inainte de decolare. Daca sositi dupa aceasta ora, EUROPA TRAVEL nu isi asuma nicio raspundere. Copii intre 0-2 ani calatoresc gratuit, fara a utiliza un loc separat.
Cu mai putin de 21 de zile inainte de plecare, biletele de avion nu mai pot fi anulate cu rambusare, nu se mai poate schimba numele si nici ruta, daca programul turistic nu prevede altfel(derogari speciale).
In cazul anularii unor curse de catre companiile aeriene, Calatorul va fi informat si va fi rerutat pe o alta cursa fara niciun cost suplimentar sau vor fi acordate despagubiri, in conformitate cu reglementarile internationale.
Agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana si implicit orarul de zbor, cu informarea prealabila a calatorilor cel mai tarziu cu 7(sapte) zile inainte de data calatoriei, Calatorul neavand posibilitatea de a rezilia contractul, din acest motiv.
BAGAJE - Numarul si greutatea bagajelor ce pot fi imbarcate difera de la companie la companie si de la un tip de bilet la altul. Verificati cu atentie cate bagaje puteti transporta si greutatea maxima admisa. Depasirea numarului si greutatii bagajelor se taxeaza suplimentar, la punctul de check-in. In cazul pierderii sau deteriorarii bagjelor, Calatorul trebuie sa contacteze imediat reprezentantul companiei aeriene. Pentru bagaje raspunde compania aeriana, EUROPA TRAVEL nu are nicio responsabilitate in acest sens. Despre transportul bagajelor voluminoase in avion, informatiile pot fi obtinute de la compania aeriana.
Greutatea maxima a bagajului de cala la calatoriile cu autocarul este de 15 kg. Animale vii si bagaje voluminoase nu sunt permise in autocar. Pe durata transportului cu autocarul, bagajele calatorilor sunt asigurate de catre firma transportatoare, in limita politei de asigurare. Raspunderea privind pierderea, furtul, deterioararea bagajelor, a obiectelor personale sau a documentelor, este in sarcina calatorilor.
k. TRANSFERURI - Transferurile se pot efectua cu autocarul/minibuzul/microbuzul sau autoturismul, inclusiv inregim de taxi. In timpul transferului, calatorii raspund de propriile bagaje.
l. AUTOCARE - Transportul calatorilor se face cu autocare/minibuze/microbuze proprii sau apartinand unor transportatori autorizati.
Autocarele/minibuzele/microbuzele sunt clasificate, fiind dotate corespunzator clasificarii. Este posibil ca in cazuri deosebite, sa fie necesara schimbarea autocarului/ minibuzului/microbuzului prevazut initial pentru desfasusarea calatoriei. In astfel de situatii este posibil ca mijlocul de transport sa nu beneficieze de toate dotarile initiale. Pentru asigurarea confortului optim, recomandam Calatorilor sa nu foloseasca toaleta din autocar decat in cazuri de urgenta, daca autocarul are aceasta facilitate. Programul curselor prevede opriri suficiente, in parcari dotate cu toaleta, iar insotitorii pot decide oprirea autocarului si in afara programului stabilit.
Punctele de imbarcare si orele de plecare sunt prevazute in programul excursiei, parte integranta din prezentul contract. Locurile in autocar se ocupa in ordinea inscrierii. Locurile se pot modifica pana la data plecarii, prin renuntarea la calatorie sau prin inscrieri suplimentare. In cazul in care se va schimba tipul autocarului, Calatorul va primi locul cel mai apropiat de cel rezervat, chiar daca numarul acestuia nu va fi acelasi.
FERRY BOAT/VAPOR - Intre insule si continent transportul se poate face cu vaporul, inclusiv de tip ferry-boat.
Orarul vapoarelor depinde de companiile de navigatie si nu poate fi corelat in toate situatiile cu mersul avioanelor sau al autocarelor, de aceea pot interveni perioade de asteptare. Pe vapoare, bagajele sunt depozitate in comun; va recomandam sa pastrati asupra dvs. bunurile de valoare.
In situatii speciale, cum ar fi vremea nefavorabila, greve, etc, avand drept consecinta stoparea navigatiei, este posibil ca programul turistic sa fie perturbat in mod semnificativ. EUROPA TRAVEL va depune toate eforturile pentru gasirea unor solutii alternative de transport sau cazare. In astfel de cazuri, toate cheltuielile suplimentare cad in sarcina Calatorului, EUROPA TRAVEL fiind exonerata de orice raspundere.
TRANSPORT PE CONT PROPRIU - Calatorii care se deplaseaza pe cont propriu vor contacta reprezentantul EUROPA TRAVEL in statiune. Reprezentantii si agentiile partenere pot fi contactati de la ora 8.00 pana la ora 21.00, mai putin intre orele 14.00 - 17.00. Daca ajungeti in statiune dupa ora de inchidere, puteti fi cazati numai a doua zi. Camerele in hoteluri pot fi ocupate in prima zi de la ora 18.00(uneori si mai devreme) si trebuie eliberate in ultima zi pana la ora 12.00. Camerele in vile pot fi ocupate in prima zi de la ora 14.00 si trebuie eliberate pana la ora 10.00.
HOTELURI - in materialele informative ale EUROPA TRAVEL, clasificarea hotelurilor se face in conformitate cu clasificarea din tara respectiva. In diferite tari, aceeasi categorie inseamna alta calitate. Criteriile de clasificare nu corespund intodeauna cu cele din Romania. Dimensiunile, dotarile si orientarea camerelor nu este asemanatoare nici la hoteluri de aceeasi categorie.
Cazarea se face de obicei in camere standard. Repartizarea camerelor este dreptul exclusiv al receptiei, asa ca nu garantam indeplinirea unor cereri speciale. Conform uzantelor internationale, camerele pot fi ocupate in intervalul orar 14.00 - 18.00 in ziua sosirii si trebuie eliberate pana la ora 12.00, ziua plecarii. In unele hoteluri exista posibilitatea de a ramane in camera si dupa aceasta ora, cu achitarea unei suprataxe. Patul suplimentar nu este de obicei la fel de comod ca unul normal. Dimensiunile si confortul camerelor cu pat suplimentar nu corespund intodeauna cu cele ale camerelor standard. Camerele cu un singur pat(single) sunt de obicei mai mici si nu intodeauna au o asezare avantajoasa. Pentru camerele care au vedere partial sau total spre mare se poate percepe o suprataxa, exceptand hotelurile unde acest lucru nu este mentionat. In situatia aceasta insa nu putem garanta camera cu vedere spre mare. In situatii cu totul deosebite ne rezervam dreptul de a schimba hotelul cu unul din aceeasi categorie.
Descrierile unitatilor de cazare au caracter informativ si nu constituie obiect al contractului de servicii turistice; anumite aspecte pot sa difere in momentul sosirii la unitatea de cazare.
Pentru anumite facilitati, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, aer conditionat, wifi, prosoape la piscine, sezlonguri la piscine sau la plaja, servicii de spa si masaj etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati reprezentantului sa va informeze cu exactitate asupra lor. Unitatea de cazare poate solicita un depozit cash sau garantat cu carte de credit, rambursabil la plecarea din hotel
VILE - Vilele se compun din studiouri (camere) si apartamente.
Studiouri: o incaprere cu unul pana la patru paturi, grup sanitar propriu (dus, WC) si bucatarie. Bucataria este utilata in functie de numarul de calatori si se pot prepara in ea mancaruri simple. Apartamente: sunt compuse din unul sau doua dormitoare (in functie de capacitate), living in care sunt 1-2 paturi extensibile si unde se gaseste si bucataria, grup sanitar propriu (dus, WC). In cazul vilelor, de regula nu exista prosoape, sapun si hartie igienica. Va recomandam sa luati dvs. prosop, sapun, detergenti si hartie de toaleta. De regula, bucatariile sunt dotate cu plita electrica, frigider, ghiuveta, vesela.
In cazul in care rezervarea a fost facuta pentru vila no name, nu ne stau la dispozitie descrieri sau fotografii, dar calitatea acestora nu va fi mai slaba decat cea stipulata in contract.
Descrierile unitatilor de cazare au caracter informativ si nu constituie obiect al contractului de servicii turistice; anumite aspecte pot sa difere in momentul sosirii la unitatea de cazare.
Pentru anumite facilitati, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, aer conditionat, wifi, prosoape la piscine, sezlonguri la piscine sau la plaja, servicii de spa si masaj etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati reprezentantului sa va informeze cu exactitate asupra lor. Unitatea de cazare poate solicita un depozit cash sau garantat cu carte de credit, rambursabil la plecarea din hotel
APARTHOTELURI - Aparhotelurile ofera in general camere sau apartamente complet utilate, completate cu servicii asemanatoare hotelurilor(receptie, curatenie, etc.) detaliile fiind mentionate pentru fiecare oferta.
CAZARI CIRCUITE - in cazul circuitelor, de regula, hotelurile nu sunt nominalizate. Nominalizarea acestora se face la cerere, cel mai tarziu cu 3(trei) zile inainte de plecare.
Hotelurile nominalizate pot fi schimbate, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a calatorilor inainte de plecare, fara posibilitatea de a rezilia contractul, din acest motiv.
Cazarile se fac doar in camere standard. In cazuri speciale se detaliaza ce alte tipuri de camere se pot oferi.
Camerele cu 3 paturi (triple) pot fi cu 3 paturi de acelasi fel, cu 2 paturi de acelasi fel si unul pliant sau cu un pat matrimonial si unul normal sau pliant.
Mentiunea in textul programului “Cazare la .........” se refera si la hotelurile din suburbiile orasului, la fel cum mentiunea “Cazarea in zona”, face referire si la acele unitati hoteliere care se afla la o distanta de pana la 50 - 100 km in jurul destinatiei mentionate.
Anumite hoteluri isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui calator o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii (suma ce urmeaza a fi rambursata la plecare). De asemenea, in anumite destinatii, se solicita taxe de oras/statiune. Acestea se achita de catre calatori la receptia hotelului.
Anumite programe turistice includ si cazari pe ferry-boat. Cabinele de ferry-boat au de regula paturi suprapuse, sunt pentru 2 - 4 persoane si nu au intotdeauna in dotare grup sanitar propriu, acesta fiind comun pentru mai multe cabine.
Micul dejun difera, de asemenea, de la o tara la alta, acesta putand fi de tip bufet sau continental. in respectul fata de regulile internationale, este interzis in restaurante de a scoate sau de a aduce alimente sau bautura.
Deoarece in majoritatea programelor de tip circuit nu sunt incluse mesele de pranz si cina, se recomanda asigurarea cu rezerve de alimente nealterabile pentru cazurile in care nu se poate lua masa la o unitate de alimentatie publica, avandu-se in vedere ca, in general, se ajunge la hotel seara tarziu.
AER CONDITIONAT - Utilizarea aerului conditonat, acolo unde exista, poate fi inclusa in tarif sau se poate achita suplimentar, conform programului turistic. In unele hoteluri aerul conditionat este comandat centralizat si numai intre anumite ore, sau sezonier. Economia de energie sau problemele tehnice pot face aerul conditionat nefunctional, pentru perioade scurte de timp.
CONSTRUCTII - in statiuni, in apropierea locurilor de cazare, pot incepe contructii sau reparatii la constructii despre care, la redactarea ofertelor, nu am avut cunostinta. In cazul in care aflam despre asa ceva, va anuntam.
DISTANTA FATA DE PLAJA - Distanta fata de plaja este cea din punctul cel mai apropiat de plaja al locului de cazare, in linie dreapta(orientativ).
PISCINA - in prezentarea locurilor de cazare se mentioneaza existenta piscinelor, precum si conditiile de acces.
Piscinele din apropierea vilelor se pot utiliza de cele mai multe ori contra unei consumatii.
UMBRELE SI SEZLONGURI - Despre folosirea umbrelelor si a sezlongurilor puteti afla mai multe din programele turistice, la descrierea hotelurilor. in functie de ocuparea hotelurilor este posibil, cateodata, sa nu fie suficiente umbrele si sezlonguri.
MASA - Mesele nu contin, in general, consum de bauturi, in caz contrar specificam aceasta separat. Daca doriti in primul rand sa gustati din specialitatile locale, alegeti-va cazare fara masa, sau numai cu mic dejun!
Demipensiunea (mic dejun si cina) incepe in ziua sosirii cu cina si se termina in ultima zi cu micul dejun. In caz de sosire tarzie, cina neutilizata se poate inlocui, de regula, cu pranzul de a doua zi. In cazul in care exista aceasta posibilitate si Calatorul nu s-a folosit de acest serviciu, dupa sosirea in tara acest fapt nu poate fi motiv de reclamatie.
Multe hoteluri ofera masa in regim de bufet, adica ne servim singuri cu mancarea aleasa. In caz de masa a la carte, mancarea va fi servita de ospatar. Cantitatea de mancare si varietatea felurilor depinde de categoria hotelului si de obiceiurile locale. Micul dejun continental contine: bauturi calde, produse de panificatie, unt si gem. La cel continental imbunatatit se mai adauga la acestea branzeturi si sunca. La cazarile de categorie inferioara de obicei nu este mancare diversificata. Nu uitati, la cina trebuie sa va imbracati corespunzator; de obicei nu veti fi primiti la masa in haine de plaja. Va atragem atentia ca la cazarea la hotel nu este permis sa aduceti mancare si bautura din afara, in camere.
Amanunte despre masa in regim all inclusive veti gaasi in oferte, la fiecare hotel in parte. Consumul de bauturi incluse se rezuma la bauturi alcoolice si nealcoolice locale. Pentru servicii neutilizate, nu se acorda restituiri din pret.
APA si IGIENA - De regula, nu recomandam consumul apei de la robinet. Calitatea si gustul apei sunt schimbatoare, de aceea recomandam sa consumati apa imbuteliata.
La hoteluri si apartamente sunt folosite boilere cu panouri solare, de aceea in anumite perioade, mai ales cand consumul este mare, este posibil sa curga numai apa calduta.
In unele statiuni, din cauza climei, insectele(tantari, viespi, albine, etc.) va pot cauza neplaceri; in astfel de cazuri folositi aparate si substante corespunzatoare. EUROPA TRAVEL nu raspunde de aparitia insectelor si acest fapt nu poate fi motiv pentru reclamatii.

INSOTITORI DE GRUP, REPREZENTANTI LOCALI, GHIZI, EXCURSII OPTIONALE

In cazul excursiilor in circuit, ghidul va fi pe toata perioada cu grupul.
Excursiile optionale se refera la acele excursii care nu sunt incluse in costul pachetului turistic, acestea putand fi cumparate sau nu de catre calatori. Inscrierea pentru acestea se poate face la agentia din Romania sau local in timpul circuitului, cu plata acestora catre ghidul insotitor. In pretul excursiilor optionale nu sunt incluse, de regula, intrarile la obiectivele turistice.
Tururile de oras se fac pietonal sau cu mijloace de transport locale, daca in program nu este precizat altfel.
Agentia foloseste in circuitele pe care le organizeaza ghizi romani autorizati. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul oraselor, muzeelor, monumentelor, etc. Astfel, ghizii romani vor oferi explicatii calatorilor doar in afara obiectivelor turistice, de obicei in autocar, iar ghidajul cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, putand fi posibil doar daca grupul consimte la angajarea acestora, urmand ca ghidul roman sa efectueze traducerea. Vizitarea muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale calatorilor, se face individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si a orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul de vizitare fara instiintare prealabila. In acest sens, agentia nu poate fi facuta raspunazatoare.
In cazul transportului cu autocarul pentru sejururi, grupul beneficiaza de serviciile unui insotitor; acesta poate avea, uneori, si calitatea de conducator auto.
La sejururi, asiguram reprezentant local in statiunile mentionate in oferte. De regula, acestia sunt vorbitori de limba romana si pot fi contactati telefonic pentru a va ajuta in rezolvarea problemelor ivite. Informatiile cu privire la excursiile optionale (program, pret) le primiti de la reprezentantul local. Inscrierea si plata acestora se va face la fata locului. Pentru excursii optionale, toata raspunderea este suportata de agentiile partenere.
Reprezentantul local nu participa la toate excursiile. In cazul unui numar insuficient de calatori inscrisi, excursia poate fi contramandata. Este posibil ca turistii romani sa participe la excursii impreauna cu turisti de alte nationalitati (in acest caz ghidajul va fi si in limbi straine: ex. engleza). Conform legislatiei locale, la situri arhologice si muzee pot face ghidaj numai ghizii locali, reprezentantul EUROPA TRAVEL putand doar traduce.
REZERVARI - Rezervarea o puteti face personal, telefonic sau prin e-mail, ori prin intermediul formularului sau motorului de cautare de pe website-ul agentiei. Rezervarea este valabila cu plata avansului, in conditiile din contract.
In cazul in care nu se respecta termenele de plata, ne rezervam dreptul sa anulam rezervarea. Rezervarea este valabila numai cand este confirmata si Calatorul achita avansul. In cazul in care plata nu s-a facut in 48 ore de la rezervarea preliminara, aceasta se anuleaza. La ofertele speciale nu se fac rezervari (se achita integral).
CERERI SPECIALE - Asa numitele cereri speciale (cazare la parter, camere alaturate...) vor fi rezolvate in limita posibilitatilor sau vor fi transmise agentiilor partenere. In cazul in care aceste solicitari nu au fost indeplinite, Calatorul nu poate cere despagubiri.
DURATA CALATORIEI - Durata sejurului sau circuitului este cea prezentata in oferte si prevazuta in contract. La transportul cu avionul sau cu autocarul pot aparea intarzieri din cauza unor probleme tehnice, conditii meteo sau probleme de trecere a frontierei. Aceste probleme trebuie luate in calcul si la drumul de intoarcere, asa incat va rugam sa va programati eventualele intalniri importante avand in vedere acest lucru. Prima si ultima zi din sejur sunt destinate calatoriei.
In cazul in care, din orice motiv, doriti sa va intrerupeti sejurul, va rugam sa anuntati reprezentantul nostru local. De obicei intreruperea sejurului implica cheltuieli suplimentare (transfer, alt bilet de avion, etc.) care trebuie achitate la fata locului. Pentru servicile neutilizate nu se vor acorda despagubiri.

ALTE INFORMATII

Pe parcursul circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, intre 20:00-22:00, putand aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului turistic datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea drumurilor, etc), a intarzierii calatorilor la punctele stabilite pentru intalnire, a vremii sau a punctelor de trecere a frontierei.
In cazuri speciale (defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor, intarzieri sau anulari ale curselor aeriene, suprarezervari ale unitatilor de cazare, etc) agentia poate opera modificari in structura si organizarea pachetului turistic, inclusiv in ordinea vizitarii obiectivelor turistice din program, inaintea sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta insa calitatea sau/si cantitatea serviciilor. De asemenea, in cazuri similare, agentia poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei.
In cazul programelor de tip circuit, daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat Bucuresti, acestia trebuie sa informeze cu minimum 15 zile inainte de data plecarii agentia.
Orele sunt estimative si se pot modifica in functie de conditiile meteorologice si de trafic. ATENTIE! Grupul nu va astepta calatorii care intarzie la imbarcare.
Reconfirmarea locului si a orei plecare, numerele de telefon ale ghizilor sau ale soferilor se vor comunica cu 48 h inaintea plecarii.
Descrierile din oferte corespund conditiilor de la data editarii. Fata de acestea pot interveni schimbari (orarul vapoarelor, servicii hoteliere, constructii), despre care ne vom informa calatorii.
Prezenta anexa face parte integranta din contract, ca si materialele informative (cataloage, brosuri, ec) ori notele de informare.

C a l a t o r ,                     EUROPA TRAVEL,

Rezerva acum!